Ban biên tập Cổng Thông Tin

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Ban biên tập Portal

Địa chỉ:
Trụ sở: 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: Điện thoại: 055.3824164

Fax: Fax: 055.3824164

http://www.quangngai.edu.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng

Quản trị: Võ Thành Phước

Điện thoại: 055.3824164

Email: vtphuoc@quangngai.edu.vn

quangngai.edu.vn
..