Sở GDĐT Quảng Ngãi
 

TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TỈNH QUẢNG NGÃI (Đã có dữ liệu)

Tìm theo số báo danh ............... (Ví dụ: 186)
Theo họ tên............................. (Chú ý: nhập Họ và tên đầy đủ hoặc nhập Tên)
   
 

Đánh dấu vào ô vuông phía trước nội dung cần tìm

Có thể tìm theo họ tên, số báo danh hoặc cả hai